Workshops

Mental Teambuilding

Vi vet alla att företag och medarbetare som inte aktivt utvecklas och arbetar för att nå större framgång – avvecklas. MTB är en uppsättning beprövade metoder, samlade i ett unikt program för att ge ditt företag de bästa förutsättningarna att skapa engagemang, närvaro och gruppdynamik i din personal-/ledningsgrupp

MTB ger ditt företag rätt förutsättningar att skapa:

 • Engagerade medarbetare
 • Ökad produktivitet
 • Mer energi & mindre stress
 • Starkare sammanhållning
 • Effektivare kommunikation & ledarskap
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Minskade personalkostnader

MTB har sitt stöd i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Neurolingvistisk Programmering (NLP).

Aktivaliva garanterar, utöver massor av energi och inspiration, ett helt enastående halvdags- program fullspäckat med:

 • Kunskaper om gruppsykologi
 • Workshops/gruppövningar i mental utveckling
 • Personlighetstyperna (DISC/DISA)
 • Kunskaper om aktiv stresshantering
 • Hållbarhetsteorin (träning, kost & sömn)
 • Förstå skillnaden mellan IQ & EQ
 • Konflikthanteringens fem steg

Missbruk och beroende i arbetslivet

En utbildning där ni får kunskap om hur olika beroenden påverkar oss, INTERNET, LÄKEMEDEL, SPEL, ALKOHOL, DROGER, många företag har idag en policy för alkohol och droger, men känner sig osäkra på hur de ska hantera och tidigt upptäcka olika typer av beroenden, med internets framfart så har det uppkommit nya typer och risker för missbruk som kan påverka säkerheten och arbetsmiljön. utbildningen ger dig /er teoretisk kunskap om:

 • Beroendelära
 • Förhållningssätt
 • Tidig upptäckt
 • Åtgärdsplaner
 • Förebyggande återfallsarbete

Minst 10% av befolkningen över 18 år har Missbruk eller beroende problem, missbruksutredningen kom fram till att ca 780 000 lider av beroendeproblematik av alkohol och vi vet att mörkertalet är jättestort.

Utbildningen riktar sig till dig/er som vill ha en bred kunskap i ämnet och vill ha mer praktiska verktyg och tips på hur man kan skapa en tryggare och säkrare arbetsplats.

Risk till frisk

Utbildningen som ger er fler friskfaktorer både på arbetsplatsen och i privatlivet.

I våra utbildningar så blandar vi egna personliga erfarenheter tillsammans med all den professionella kunskap vi har.

Vidare så använder vi oss av den senaste hjärnforskningen och aktuella studier som finns, vilket gör att ni får en garanterad fullspäckad utbildning/föreläsning med skratt, allvar, nya kunskaper och nya insikter

Finns det några speciella ” friskfaktorer” som gör att medarbetare inte blir sjuka? – JA det gör det…

”Genom ett nytt synsätt på arbetsmiljö så skapar vi en hållbar framtid”

2009 startade ett forskningsprojekt ”hälsa och framtid offentlig förvaltning(HOFF), projektet avslutades 2012. Forskarna fann 6 tydliga friskfaktorer – alltså områden där de friska organisationerna tack vare genomtänkta strategier lyckats få sin personal att må bra och hålla sig frisk.

Lite ur innehållet:

 • Kartläggning av stress
 • Stress signaler
 • RISK till FRISK
 • Friskfaktorer – Organisatoriska och personliga
 • Strukturerad friskplanering
 • Skapa egna friskfaktorer
 • Gruppuppgifter och diskussioner
 • Hemuppgifter
 • Arbetsmaterial

Denna utbildning garanterar er en friskare arbetsmiljö samt ett friskare sätt att leva

Redo för nya tag?