Personlighetsanalys

Bättre kommunikation och förståelse med IPU analysen

Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel till att få bättre fungerande team, effektivare ledarskap, ökad försäljing eller bättre kundvård. Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktions fritt – och därmed effektivare.

IPU-Talent Insight personanalys har funnits sedan 1973 och bygger på Jungs teorier och Marstons arbete kring ”DISA/DISC-personanalys”. Verktyget visar varje individs 6 drivkrafter och olika beteendenstilar/behov på jobbet. Många känner igen beteendestilarna rött, gult, grönt och blått från boken ”Omgiven av idioter”. Analysen kan användas inom olika ämnen som:

  • Kommunikation.
  • Sälj
  • Ledarskap
  • Kundmöten.
  • Personlig utveckling
  • Motivation

Beteendeprofilen IPU-Talent Insight personanalys visar både på vårt grundläggande och anpassade beteende. De fyra färgerna ger en god bild av vilka vi är i grunden och vilka vi väljer att vara i interaktion med varandra. T ex visa på dolda talanger hos dina medarbetare och dig själv. Den pekar även på förbättringsområden och kan ligga till grund för förbättringsarbetet på ditt företag.

  • Rött – Dominant, snabb, problemlösare. Karaktär: Vi gör det nu!
  • Gult – Inspiratör, snabb, verbal. Karaktär: Vi ska ha roligt också!
  • Grönt – Stabil, långsam, social. Karaktär: Vi gör det tillsammans!
  • Blått – Analytisk, långsam, noggrann Karaktär: Vi gör det rätt!

Drivkrafterna är kraftfulla och fungerar som en typ av personlighetsmarkörer. När de inte får utlopp skapar de stress, vantrivsel, konflikter, undvikande och t o m omstörtande beteenden. När de kommer i rätt miljö får de däremot enorm potential till kreativitet, arbetslust, trivsel och passion för arbetet. Drivkrafterna kopplas i analysen ihop med våra beteendestilar vilket är en av analysens stora fördelar jämfört med andra instrument på marknaden.

Varje personanalys går vi individuellt igenom för bästa återkoppling och kvalitet för dig som kund. Beroende på vilka mål du som verksamhetsledare har så anpassar vi workshops och andra aktiviteter till dina behov.

Boka ett kostnadsfritt möte så får du veta mer.

Intresseanmälan

Vi kontaktar dig för vidare planering

Redo för nya tag?