Kontakta oss

Aktivaliva är det kompletta alternativet inom personlig utveckling och Företagshälsa när den är som bäst. Här kan du ta del av utbildningar, föreläsningar och personal- och chefshandledning för att skapa en hållbar arbetsmiljö, det kan vara att bibehålla god stämning och effektivitet eller att lösa konflikter, negativ arbetsklimat eller kultur m.m.

Stefan Keventer
Utbildare och föreläsare,VD och grundare

Stefan är Kognitiv beteende terapeut steg 1(KBT) och Internationellt certifierad alkohol och drogbehandlare, programansvarig, utbildare och föreläsare i verksamheten.

Du kan nå mig på
072 555 56 40

Kontakta oss redan idag

Redo för nya tag?