Kognitiv beteendeterapi

Vad är det KBT?
Kognitiv beteendeterapi, KBT. Det är ett paraplybegrepp som omfattar teorier och metoder, som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation.
KBT strävar efter att använda behandlingsmetoder som har vetenskaplig förankring.

Hur går det till?
Vi träffas enskilt och du berättar om vad du vill ha hjälp med. Vi sätter upp behandlingsmål och en behandlingsstruktur som vi tillsammans kommer överens om. Sen börjar jobbet. Du kommer att få lära dig olika minfullness övningar. Du lär dig skapa olika mentala filter som sorterar bort negativa tankar, känslor och mycket mer.

Vad kan jag bli hjälpt med?
Ångestproblematik, nedstämdhet,deppression, PTSD, ohälsosam stress, olika livskriser m.m.

Förhållanden med relationsproblem söker hjälp redan när de har kris i i förhållandet. Livskriser eller annat som skapar psykisk ohälsa på lång sikt. Rekommendationen är att man alltid jobbar förebyggande med sina relationer eller känslohantering. Så man blir bättre rustad inför kriser och annat som kan hända i livet.

Vad innebär det?

Kontakta oss för en livsanalys eller kartläggning över de viktigaste områden i ditt liv. Få reda på om du befinner dig i riskzonen.

Ibland kan vi inte förutse saker och livshändelser i förväg. Du får hjälp med t ex nedstämdhet, oro, stress, känslohantering, krishantering, olika typer av ångest, depression, obearbetad sorg.

PRIS: 995 kr / timme exkl. moms

Intresseanmälan

Vi återkommer inom 24 timmar.

Redo för nya tag?