Företagshälsa Direkt

Vad är Företagshälsa Direkt?

Företagshälsa Direkt är en tjänst av Aktivaliva för dig som företagare. Vi är den lilla aktören med det stora engagemanget. Tack vare vårt mobila team, kan vi erbjuda en snabb, effektiv och personlig företagshälsovård. I teamet har vi bland andra leg. specialistläkare, sjuksköterskor, KBT- och näringscoacher, rehabiliteringskoordinatorer och utbildare inom arbetsmiljö. Allt för att ditt företag ska uppnå och bibehålla en hållbar företagshälsa.

Hållbar företagshälsovård

Vi på Aktivaliva hjälper ditt företag att uppnå maximal produktivitet till minsta möjliga kostnad. När du tecknar avtal med Företagshälsa Direkt ingår även två föreläsningar per år inom temat Hållbar företagshälsa. I övrigt så betalar ditt företag endast för de tjänster som ni behöver – när ni behöver dem.

Vi ser över vad ni behöver för att förebygga ohälsa, undanröja hälsorisker och att få de anställda att må så bra som möjligt.

Med Företagshälsa Direkt får du som företagare hjälp att effektivisera din organisation och upprätthålla dina medarbetares hälsa och välbefinnande.

Företagshälsa Direkt erbjuder:

 • Mobil företagshälsovård
 • PCR-tester och reseintyg
 • Antigen- och antikroppstester samt smittspårning av covid-19
 • Lagstadgade hälsokontroller
 • Läkarbesök vid akut sjukdom
 • Provtagningar och vaccinationer
 • Krishantering
 • Chefstöd och personalutveckling
 • Föreläsning i effektiv stresshantering och återhämtning
 • Stöd vid rehabilitering och arbetsanpassning
 • Läkarintyg (till Försäkringskassan och försäkringsbolag)
 • Ergonomiska genomgångar
 • Kostrådgivning och förebyggande hälsosamtal
 • Telefonrådgivning
 • Hjälp vid rekrytering
 • Drogtester
 • Kartläggning och behandling vid misstänkt alkohol och drogmissbruk
 • Utbildningar, workshops, och seminarier
 • Optimering av rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Intresseanmälan

Vi kontaktar dig.

Redo för nya tag?