Företagshälsovård direkt

Vad är företagshälsovård Direkt©

Företagshälsovård Direkt är en tjänst av Aktivaliva för dig som företagare. Vi erbjuder en hållbar hälsovård tillsammans med läkare och terapeuter. Allt för att effektivisera och maximera dina medarbetare hälsa och organisation

Aktivaliva’s företagshälsovård Direkt©

Vi på Aktivaliva hjälper våra kunder att uppnå maximal produktivitet hos sin personal och minimera sina kostnader genom att upprätthålla hälsa och välbefinnande för sina anställda.

Vi på Aktivaliva erbjuder företagshälsovård som bygger på kvalite!

För att förebygga ohälsa hos era medarbetare, utför vi hälsokontroller. Vi utför även medicinska kontroller i arbetslivet, men även fysiska kontroller. Samt organisatoriska och psykosociala skyddsronder. Tillsammans med dig som kund, ser vi över vad ni behöver för att er verksamhet ska må bra och utvecklas på bästa sätt.

Vi på Aktivaliva hjälper er även med nyanställningsundersökningar och ergonomiska genomgångar.

Behöver dina medarbetare rehabilitering så erbjuder vi även det. Vi består av Läkare, KBT terapeut, Näringsterapeut och har flera samarbetspartners.

Vi på Aktivaliva’s företagshälsovård Direkt© erbjuder följande:

 • Stress & återhämtning – Godkänd av arbetsmiljöverket
 • Hälsokontroller
 • Besök/provtagning ev telefonrådgivning av läkare/terapeut
 • Kartläggning av friskvårdsplan
 • Stöd vid rehabilitering
 • Samtalsstöd av KBT teraput & läkare
 • Provtagning & vaccination
 • Ergonomiska genomgångar och utbildning
 • Intyg (skadebedömning till försäkringsbolag, förstadagsintyg m.m.)’
 • Kartläggningsamtal vid nyrekrytering
 • Drogtester
 • Recept från läkare
 • Utbildningar (Hälsoföreläsningar, ledarskapsutbildningar UL m.m.)
 • Systematiska arbetsmiljöarbete SAM
 • Workshop & seminarier
Företagshälsovård

Intresseanmälan

Vi kontaktar dig.

Redo för nya tag?