Företagshälsovård direkt

Vad är företagshälsovård Direkt

Företagshälsovård Direkt är en tjänst av Aktivaliva för dig som företagare. Vi är den lilla aktören med det stora engagemanget. vi erbjuder en effektiv och hållbar hälsovård av ett team erfarna specialister: Leg specialistläkare, kbt-terapeut, näringsterapeut, rehabiliteringskoordinator och utbildare inom arbetsmiljö.

Allt så du kan effektivisera och maximera dina medarbetare hälsa och organisation

Aktivaliva’s företagshälsovård Direkt

Vi på Aktivaliva hjälper ditt företag att uppnå maximal produktivitet till minsta möjliga kostnad. Och när du skriver avtal med företagshälsovård direkt ingår två föreläsningar per år på temat hållbar hälsa. I övrigt så betalar ditt företag endast för de tjänster som ni behöver – när ni behöver dem.

Vi ser över vad ni behöver för att förebygga ohälsa, undanröja hälsorisker och att få de anställda att må så bra som möjligt. Vi hjälper dig och dina medarbetare att upprätthålla och förbättra hälsa och välbefinnande.

Vi på Aktivaliva’s företagshälsovård Direkt erbjuder följande:

 • Snabbtest av antikroppar mot Covid-19
 • Hälsokontroller
 • Läkarbesök vid akut sjukdom
 • Provtagningar och vaccinationer
 • Krishantering
 • Chefstöd och personalutveckling
 • Föreläsning i effektiv stresshantering och återhämtning
 • Stöd vid rehabilitering och arbetsanpassning
 • Läkarintyg( till försäkringskassan och försäkringsbolag )
 • Ergonomiska genomgångar
 • Näringsterapi
 • Kostrådgivning och förebyggande hälsosamtal
 • Telefonrådgivning
 • Hjälp vid rekrytering
 • Drogtester
 • Bedömningsmetoden ADDIS vid misstänkt alkohol och drogmissbruk
 • Utbildningar, workshops, och seminarier
 • Optimering av rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM)

Intresseanmälan

Vi kontaktar dig.

Redo för nya tag?