Föreläsningar

Ledarskap

Föreläsningen som ger dig de viktigaste nycklarna till ett framgångsrikt ledarskap med fokus på dig. Om du ska leda andra så måste du kunna leda dig själv först, 80-90% av framgångar i privatliv och arbetsliv beror på din förmåga att hantera dig själv och dina relationer.

Med denna föreläsning kommer du få ökade kunskaper om bl.a. begreppen självkännedom och självkontroll, reflektera och undersök vilka styrkor, svagheter du har, hur du reagerar på stress, impulser och problem, du kommer även att få med dig ökade kunskaper i att ställa kraftfulla frågor till dig själv och andra för att öka graden av engagemang och driv.

Ni kommer att få sitta och prata och lära er av varandra i grupper under denna föreläsning i olika ämnen som tas upp under dagen.

Föreläsning, Ledarskap 2-4/h

Ägarskap

Idag när kulturen och samhället kräver ständig närvaro så är det viktigare än någonsin att ta sig tid med aktiv återhämtning, lugn och ro och att själv få skapa sig ett hållbart starkt mående med inre styrka och kraft energi och glädje.

Föreläsningen som lägger fokus på känslor och vad de vill säga oss, hur vi kan hantera dem för att få de önskade resultat som vi behöver, vikten av att skapa en attityd och inställning till livet som belönar oss istället för bestraffar oss.

Du kommer att lära dig mer om

  • Självmotivation, vad driver dig i livet?
  • Hitta dina grundläggande behov, reflektera över vad är absolut viktigaste för dig i ditt liv?
  • Du får också värdefulla tips och konkreta nycklar till framgångsrik återhämtning och energilagring så att
    du känner att du har styrka och kraft hela dagen, veckan och året tex mindfullness och andra effektiva verktyg och metoder för att möta dagens krav.
  • Vi kommer även ta upp ämnen som struktur och disciplin och se hur de kan hjälpa oss i att äga oss själva och vårt liv istället för att låta yttre omständigheter styra vårt mående.
  • Ni kommer att få sitta och prata och lära er av varandra i grupper under denna föreläsning i
    olika ämnen som tas upp under dagen.

Föreläsning, Ägarskap 2-4/h

Tillsammanskap

Alla relationer behöver aktivt att stärkas och växa annars tynar de bort och dör ut med tiden. Föreläsningen handlar om empati, förmågan att lyssna aktivt , det vill säga förmågan till social kompetens och social medvetenhet.

Här får du ta del av de system som finns för att skapa sunda fungerande relationer på sikt, identifiera vad som dränerar en relation samt vad som ger den vitalitet och näring.

Hur man kan effektivisera en grupp genom att sätta gemensamma värderingar, strukturer och kommunikationsmodeller.

Ni kommer att få sitta och prata och lära er av varandra i grupper under denna föreläsning i
olika ämnen som tas upp under dagen.

Kontakta mig för offert.

Föreläsning, Tillsammanskap 2-4/h

Intresseanmälan

Vi kontaktar dig för vidare planering

[contact-form-7 id=”6164″]

Redo för nya tag?