Vi hjälper dig med snabbtest för Antikroppar mot Covid-19

Hej mitt namn är STEFAN
och det är jag som driver aktivaliva.

Stefan KeventerVD

Livscoach

Kognitiv beteendeterapi

Workshops

Föreläsningar

Ett starkare jag
ETT STARKARE TEAM

Aktivaliva är det kompletta alternativet inom personlig utveckling och företagshälsa när den är som bäst.

Vi erbjuder företagsanpassade tjänster inom OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö.

Här kan du ta del av utbildningar, föreläsningar samt personal- och chefshandledning för att skapa en hållbar arbetsmiljö, det kan vara att bibehålla god stämning och effektivitet eller att lösa konflikter, negativ arbetsklimat eller kultur m.m.

Ni får förutsättningarna för att skapa framtidens arbetsplats med högt i tak, mycket arbetsglädje, närvarande och effektiva team samt härliga chefer.

Våra medarbetare är specialicerade inom affärscoachning, kognitiv beteende terapi, Mindfullness och OSA – Organisatorisk och Social arbetsmiljö(AFS 2015:4)

Våra utbildningar och föreläsningar garanterar er ökad kompetens, effektivare team och mindre personalkostnader blandat med skratt, allvar, nya kunskaper och nya insikter.

Redo för nya tag?